Politika e Privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 16th qershor 2023

Versioni(et) e mëparshëm i kësaj Deklarate është i disponueshëm këtu.

 1. Hyrje:
  Shaip e merr seriozisht privatësinë e klientëve të saj. Kjo politikë e privatësisë (“e Privatësisë”) shpjegon se si ne mbledhim, ruajmë, përdorim, ndajmë dhe përpunojmë ndryshe informacionin tuaj personal, të ndarë me ne kur (a) ju hyni ose përdorni faqen e internetit https://www.Shaip.com (“Webfaqja”); (b) kur hyni ose përdorni aplikacionin tonë celular/ueb (“Aplikacion ") ose (c) me çdo mjet tjetër. Faqja e internetit dhe aplikacioni së bashku do të referohen si "platformë“. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë politikë, mund t'i shkruani info@Shaip.com. Ne e respektojmë privatësinë tuaj dhe sipas angazhimit tonë, sigurojmë që çdo informacion personal i marrë do të përpunohet në përputhje me ligjet e zbatueshme të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Data e hyrjes në fuqi e kësaj Politike të Privatësisë është përcaktuar në krye të kësaj Politike të Privatësisë. Ne mund ta rishikojmë politikën tonë në çdo kohë pa ju njoftuar. Përdorimi i vazhdueshëm i Platformës nga ana juaj përbën pranimin tuaj të politikës së ndryshuar. Çdo politikë e ndryshuar do të publikohet në këtë faqe dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Ju lutemi kontrolloni periodikisht, dhe veçanërisht përpara se të jepni ndonjë informacion personal.
 2. Fushëveprimi i politikës sonë:
  Me këtë, ne shpjegojmë se ku zbatohet Politika jonë e Privatësisë, kur ju aplikoni tek ne për një vend pune ose për vendosjen e punës, furnizimi juaj i shërbimeve për ne ku, ai përfshin informacione personale dhe si rezultat i së cilës marrëdhënia juaj me një më shumë se një e klientëve tanë krijohet dhe çdo informacion mblidhet nga palët e treta. Kjo politikë zbatohet për informacionin që mbledhim gjatë dhe pas regjistrimit tuaj dhe/ose gjatë ekzekutimit të punëve në platformën tonë; në e-mail, tekst dhe mesazhe të tjera elektronike ndërmjet jush dhe Platformës sonë; përmes aplikacioneve celularë dhe desktop që shkarkoni nga Platforma jonë, e cila ofron ndërveprim të dedikuar jo të bazuar në shfletues midis jush dhe Platformës sonë; Kur ndërveproni me reklamat dhe aplikacionet tona në faqet e internetit dhe shërbimet e palëve të treta, nëse ato aplikacione ose reklama përfshijnë lidhje me këtë politikë. Për detaje në lidhje me teknologjitë që përdorim, informacionin personal që mbledhim, si dhe mënyrën e kontrollit ose bllokimit të gjurmimit ose fshirjes së cookies, ju lutemi referojuni politikën e cookies. Kjo politikë nuk zbatohet për informacionin e mbledhur jashtë linje ose nëpërmjet ndonjë mjeti tjetër, duke përfshirë çdo platformë tjetër të operuar nga Kompania; ose ndonjë palë të tretë (përfshirë filialet dhe filialet tona), duke përfshirë çdo aplikacion ose përmbajtje (përfshirë reklamën) që mund të lidhet ose të jetë e aksesueshme nga Platforma.
 3. Si e mbledhim informacionin tuaj?
  Kur përdorni ose hyni në platformën tonë, ne mund të mbledhim të dhënat tuaja personale. Ne mund të mbledhim informacionin tuaj personal në mënyrën e mëposhtme:
  • Informacioni që na jepni: Kur përdorni ose aksesoni Platformën tonë, ne mund t'ju kërkojmë të ndani informacion me ne. Kjo përfshin emrin, mbiemrin, emrin e përdoruesit, numrin e telefonit, adresën e emailit ose detaje të tjera kontakti, gjininë, datëlindjen, shtetin, titullin e punës, detajet e rolit ose punësimit, ID-në e LinkedIn, adresën, çdo media, duke përfshirë imazhe të fytyrës ose të tjera , regjistrim zanor ose video që regjistroni/ ngarkoni në Platformë.
  • Informacioni që mbledhim automatikisht: Kur përdorni ose hyni në Platformën tonë, ne mund të mbledhim automatikisht informacione rreth jush përmes përdorimit të skedarëve të cookie-ve, fenerëve të uebit dhe teknologjive të tjera të gjurmimit. Kjo përfshin të dhënat e përdorimit, dmth. informacione rreth aktivitetit tuaj në Platformë, si p.sh. veçoritë që përdorni, kur përdorni Platformën; të dhënat e pajisjes, si ID-ja e modelit të pajisjes, faqet e vizituara dhe lloji i shfletuesit, etj;
  • Informacioni që marrim nga palët e treta: Ne mund të marrim informacion personal rreth jush nga palë të treta, nëpërmjet autorizimit që ju mund t'i keni dhënë palëve të tilla të treta, për ndarjen e informacionit me ne.
 4. Si e përdorim informacionin tuaj?
  Ne përpunojmë informacionin tuaj personal për qëllimet e mëposhtme:
  • Sigurimi i platformës: Ne përdorim informacionin personal për të siguruar akses në Platformë ose për t'ju mundësuar të përdorni veçoritë e ndryshme të Platformës dhe për t'ju mundësuar të merrni pjesë në sondazhe, promovime, ngjarje ose iniciativa të ngjashme.
  • Marketingu dhe komunikimi: Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për marketing ose reklamim të Platformës sonë, duke përfshirë edhe dërgimin e materialeve promovuese dhe marketingut.
  • përmirësimet: Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për qëllime kërkimore dhe për të përmirësuar përgjithësisht përmbajtjen dhe funksionalitetin e Platformës sonë ose cilësinë e Platformës sonë ose për të prezantuar përmbajtje ose funksionalitet të ri në Platformë.
  • Parandalimi i mashtrimit dhe zgjidhja e problemeve: Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për qëllime identifikimi dhe vërtetimi, për qëllime zbulimi dhe parandalimi të mashtrimit, për zgjidhjen e problemeve ose për të ndihmuar në promovimin e Platformës.
  • Operacionet e analitikës: Ne mund të mbledhim dhe përdorim informacione analitike së bashku me informacionin tuaj personal për të ndërtuar një profil më të gjerë të Përdoruesve tanë individualë, në mënyrë që t'ju shërbejmë më mirë dhe t'ju ofrojmë përmbajtje dhe informacione të personalizuara.
  • Detyrimet ligjore: Në disa raste, ne mund të kemi gjithashtu një detyrim ligjor për të mbledhur informacione personale për ju, ose përndryshe mund të kemi nevojë për informacionin personal për të përmbushur çdo kërkesë ligjore. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal për t'iu përgjigjur urdhrave të gjykatës, në procesin ligjor, ose për të krijuar ose ushtruar të drejtat tona ligjore ose për t'u mbrojtur kundër pretendimeve ligjore.

  Ne mund të grumbullojmë ose çidentifikojmë informacionin personal. Nëse po, ne do të ruajmë dhe përdorim informacionin e çidentifikuar në formë anonime ose të çidentifikuar dhe nuk do të përpiqemi të riidentifikojmë informacionin.

 5. Siguria dhe ruajtja e të dhënave:
  Ne kemi zbatuar masa të dizajnuara për të siguruar informacionin tuaj personal nga humbja aksidentale dhe nga aksesi, përdorimi, ndryshimi dhe zbulimi i paautorizuar. Siguria dhe siguria e informacionit tuaj varet gjithashtu nga ju. Aty ku ne ju kemi dhënë (ose ku keni zgjedhur) një fjalëkalim për qasje në pjesë të caktuara të Platformës sonë, ju jeni përgjegjës për ta mbajtur këtë fjalëkalim konfidencial. Mos e ndani fjalëkalimin tuaj me askënd dhe mos e ripërdorni fjalëkalimin nga kjo platformë në asnjë platformë apo shërbim tjetër. Fatkeqësisht, transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit nuk është plotësisht i sigurt. Edhe pse ne bëjmë çmos për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal të transmetuar në Platformën tonë. Çdo transmetim i informacionit personal është në rrezikun tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës për anashkalimin e cilësimeve të privatësisë ose masave të sigurisë të përfshira në Platformë. Shaip përdor shitës të palëve të treta dhe partnerë pritës për harduer, softuer, rrjetëzim, ruajtje dhe teknologji të ngjashme për të drejtuar platformën tonë. Shitësit dhe partnerët e kompanisë janë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) sipas kushteve të shërbimit ose kontratës. Duke përdorur platformën tonë, ju autorizoni Shaip të transferojë, ruajë dhe përdorë informacionin tuaj në Shtetet e Bashkuara dhe në çdo vend tjetër ku ne operojmë.
 6. Fëmijët nën moshën 18 vjeç
  Platforma jonë nuk është e destinuar për fëmijët nën 18 vjeç, siç thuhet në Termat dhe Kushtet tona. Askush nën moshën 18 vjeç nuk mund të japë ndonjë informacion personal në Platformë. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione personale nga fëmijët nën 18 vjeç. Nëse jeni nën 18 vjeç, mos përdorni ose jepni asnjë informacion në këtë platformë ose në ose nëpërmjet ndonjë prej veçorive të saj/regjistrohu në Platformë, bëni ndonjë blerje përmes Platformës, përdorni ndonjë nga veçoritë e komenteve ndërvepruese ose publike të kësaj platforme ose na jepni çdo informacion për veten tuaj, duke përfshirë emrin, adresën, numrin e telefonit, adresën e postës elektronike ose çdo emër ekrani ose emër përdoruesi që mund të përdorni. Nëse mësojmë se kemi mbledhur ose marrë informacion personal nga një fëmijë nën 18 vjeç pa verifikimin e pëlqimit të prindërve, ne do ta fshijmë atë informacion. Nëse besoni se mund të kemi ndonjë informacion nga ose në lidhje me një fëmijë nën 18 vjeç, ju lutemi na kontaktoni.
 7. Informacione konfidenciale
  Shaip nuk dëshiron të marrë informacion konfidencial ose pronësor nga ju përmes Platformës sonë. Ju lutemi vini re se çdo informacion ose material i dërguar Shaip do të konsiderohet NUK është konfidencial. Duke i dërguar Shaip çdo informacion ose material, ju i jepni Shaip një licencë të pakufizuar, të pakthyeshme për të kopjuar, riprodhuar, publikuar, ngarkuar, postuar, transmetuar, shpërndarë, shfaqur publikisht, të kryejë, modifikojë, të krijojë vepra të prejardhura nga ato materiale dhe përndryshe t'i përdorë lirisht ato materiale. ose informacion. Ju gjithashtu pranoni që Shaip është i lirë të përdorë çdo ide, koncept, njohuri ose teknikë që na dërgoni për çfarëdo qëllimi. Megjithatë, ne nuk do të publikojmë emrin tuaj ose nuk do të publikojmë përndryshe faktin që na keni dorëzuar materiale ose informacione të tjera, përveç nëse: (a) marrim lejen tuaj me shkrim paraprakisht për të përdorur emrin tuaj; ose (b) ne fillimisht ju njoftojmë se materialet ose informacionet e tjera që paraqisni në një pjesë të caktuar të kësaj faqeje do të publikohen ose përdoren ndryshe me emrin tuaj në të; ose (c) ne jemi të detyruar ta bëjmë këtë me ligj. Informacioni personal që i dorëzoni Shaip-it me qëllim të marrjes së produkteve ose shërbimeve do të trajtohen në përputhje me politikat e kompanisë sonë.
  [Shënim: Ju lutemi, kini parasysh se në rrethana të caktuara, informacioni personal mund t'i nënshtrohet zbulimit të agjencive qeveritare në bazë të procedurave gjyqësore, urdhrit të gjykatës ose procesit ligjor.]
 8. Periudha e mbajtjes
  Ne nuk do ta mbajmë informacionin personal më gjatë se sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat është mbledhur, duke përfshirë sigurinë e përpunimit tonë, zbulimin e aktivitetit mashtrues, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e Platformës, respektimin e detyrimeve ligjore dhe rregullatore (p.sh. auditimi, kontabiliteti dhe mbajtja ligjore kushtet), trajtimin e mosmarrëveshjeve dhe për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore në vendet ku ne bëjmë biznes, por rrethanat mund të ndryshojnë në varësi të kontekstit dhe shërbimeve.
 9. Me kë i ndajmë të dhënat tuaja personale?
  Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj personal, për qëllimet e përmendura në pikën 4, me kategoritë e mëposhtme të palëve të treta:
  • Ofruesit e shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me ofruesit tanë të shërbimeve. Këto përfshijnë subjekte me të cilët ne angazhohemi ose punojmë për të ofruar Platformën ose funksionalitetin e saj, shërbimet e mbështetjes së klientit, përpunimin e pagesave, të dhënat e pritjes, sigurimin e platformës sonë, ndihmën në reklamimin ose tregtimin e Platformës sonë ose për të ndihmuar në përputhjen me proceset ligjore.
  • Affiliates: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me filialet tona, të cilat mund të përfshijnë kompaninë tonë mëmë, filialin ose një grup
  • Partnerët e biznesit: Ne mund t'ua ofrojmë informacionin tuaj partnerëve të biznesit, duke përfshirë, pa kufizim, partnerët dhe sponsorët e përbashkët të marketingut, për qëllime të ndryshme.
  • Transaksionet e korporatës: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me një ent tjetër biznesi nëse ne (ose asetet tona) planifikojmë të bashkohemi ose të blehemi nga ai ent biznesi - në rast të një riorganizimi, bashkimi ose ristrukturimi të biznesit.
  • Palët e treta të tjera: Ne mund t'i ndajmë informacionin tuaj personal me palë të tjera të treta, në bazë të nevojës për t'u ditur, si kontabilistët tanë, avokatët, auditorët, zyrtarët e zbatimit të ligjit, etj. Ne mund t'i ndajmë të dhënat tuaja personale për t'iu përgjigjur urdhrave të gjykatës, në proceset ligjore , ose për të krijuar ose ushtruar të drejtat tona ligjore ose për të mbrojtur kundër pretendimeve ligjore.
  • Me pëlqimin tuaj ose ndryshe në drejtimin tuaj: Për më tepër, ne mund t'i ndajmë informacionin tuaj me palët e treta me pëlqimin tuaj që keni dhënë gjatë ndarjes së informacionit tuaj personal duke i mbajtur standardet e privatësisë të paprekura me palët e treta.

  Çdo palë e tretë me të cilën ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale janë të detyruara të ofrojnë një nivel të ngjashëm mbrojtjeje, siç parashikohet në këtë Politikë dhe ta përdorin atë vetëm për të përmbushur shërbimin që ju ofrojnë në emrin tonë. Kur këto palë të treta nuk kanë më nevojë për informacionin tuaj personal për të përmbushur këtë shërbim, ata do t'i disponojnë këto detaje në përputhje me politikën tonë, përveç rastit kur ata janë vetë nën një detyrim ligjor për të ruajtur informacionin.

 10. Cookies
  Ne, së bashku me ofruesit e shërbimeve që na ndihmojnë të ofrojmë sitin, përdorim "cookies", të cilat janë skedarë të vegjël kompjuteri të dërguar ose të aksesuar nga shfletuesi juaj i internetit ose pajisja juaj që përmbajnë informacione rreth kompjuterit tuaj, të tilla si një ID e përdoruesit, cilësimet e përdoruesit , historiku i shfletimit dhe aktivitetet e kryera gjatë përdorimit të sajtit. Një cookie zakonisht përmban emrin e domenit (vendndodhja e internetit) nga e ka origjinën cookie, "jetën" e cookie-t (d.m.th., kur skadon) dhe një numër unik të krijuar rastësisht ose identifikues të ngjashëm. Faqja e internetit mund të përdorë mjete për mbledhjen e të dhënave për të mbledhur informacion nga pajisja e përdorur për të hyrë në Faqe, si lloji i sistemit operativ, lloji i shfletuesit, domeni dhe cilësimet e tjera të sistemit, si dhe sistemi operativ i përdorur dhe vendi dhe zona kohore në të cilën ndodhet kompjuteri ose pajisja. Shfletuesit e uebit lejojnë njëfarë kontrolli të shumicës së kukive përmes cilësimeve të shfletuesit. Për të mësuar më shumë rreth cookie-ve, duke përfshirë mënyrën e menaxhimit dhe fshirjes së kukit, vizitoni www.allaboutcookies.org.Duke përdorur këtë faqe interneti ju pranoni që këto Cookie të instalohen në pajisjen tuaj. Cookies mund të pastrohen manualisht brenda cilësimeve të shfletuesit tuaj. Për të parë udhëzimet e shfletuesit tuaj specifik se si të pastroni Cookies, ju lutemi ndiqni lidhjen e duhur më poshtë:

  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

  Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

  firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

  Megjithëse përdoruesve nuk u kërkohet të pranojnë cookie, bllokimi ose refuzimi i tyre mund të parandalojë aksesin në disa veçori të disponueshme përmes shërbimeve. Ky sajt injoron cilësimet e shfletuesit "Mos gjurmoni".

 11. Të drejtat tuaja
  Është e rëndësishme për ne që ju të jeni në gjendje të aksesoni dhe rishikoni informacionin personal që kemi për ju dhe të bëni korrigjime ose t'i fshini ato, sipas nevojës. Ju gjithashtu mund të refuzoni të dorëzoni ndonjë informacion personal ose të tërhiqni pëlqimin tuaj sipas kësaj Politike në çdo kohë. Ju gjithashtu mund të paraqisni një kërkesë për të fshirë informacionin personal. Për ta bërë këtë, mund të na shkruani në info@Shaip.com. Megjithatë, kjo mund të ndikojë në aftësinë tonë për t'ju ofruar juve ose Platformës.

  Subjektet e të dhënave të BE-së kanë të drejtat e mëposhtme: (1) ju keni të drejtë të kërkoni një kopje të të dhënave që ne kemi lidhur me ju; (2) ju keni të drejtë të korrigjoni të dhënat që ne kemi lidhur me ju që janë të pasakta ose të paplota; (3) ju mund të kërkoni që të dhënat të fshihen nga të dhënat tona dhe Shaip do ta përmbushë këtë kërkesë kur kërkohet ligjërisht për ta bërë këtë; (4) kur zbatohen kushte të caktuara për të pasur të drejtën për të kufizuar përpunimin; (5) ju keni të drejtë që të dhënat që ne kemi lidhur me ju të transferohen në një organizatë tjetër; (6) ju keni të drejtë të kundërshtoni disa lloje të përpunimit; (7) ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e automatizuar; (8) dhe aty ku është e zbatueshme, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës në fuqi.

  Konsumatorët e Kalifornisë kanë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin (1) kategoritë e informacionit personal që Shaip ka mbledhur për atë konsumator; (2) kategoritë e burimeve nga të cilat mblidhen të dhënat personale; (3) qëllimi afarist ose tregtar për mbledhjen ose shitjen e informacionit personal; (4) kategoritë e palëve të treta me të cilat Shaip ndan të dhënat personale; dhe (5) pjesët specifike të informacionit personal që Shaip ka mbledhur për atë konsumator.

Shaip nuk diskriminon në asnjë mënyrë kundër një individi që ushtron të drejtat e tij ose të saj sipas ndonjë statuti ose rregulloreje përkatëse të privatësisë së të dhënave, duke përfshirë Aktin e Privatësisë së Konsumatorit në Kaliforni.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me të dhënat tuaja personale, duke përfshirë bërjen e një kërkese në përputhje me Aktin e Privatësisë së Konsumatorit në Kaliforni, ju lutemi na kontaktoni në:

info@Shaip.com

(866) 473-5655

Komentet: Përfshirë komentet, pyetjet dhe ankesat

Ne e vlerësojmë komentin tuaj të vlefshëm, i cili gjithashtu përfshin çdo koment, pyetje/sugjerim dhe ankesë rreth nesh ose në lidhje me përdorimin tonë të informacionit tuaj duke përfshirë politikën tonë aktuale të privatësisë dhe për të njëjtën gjë mund të na kontaktoni. Detajet tona të kontaktit janë si më poshtë:

SHAIP: 12806, Townepark Way, Louisville, Kentucky-40243

Email: legal@shaip.com

Nëse nuk merrni një përgjigje për kërkesën tuaj në lidhje me praktikat tona të privatësisë - ose nëse mendoni se kërkesa juaj nuk është adresuar në mënyrë të kënaqshme, ju mund të paraqisni një ankesë tek autoriteti juaj lokal mbikëqyrës i të dhënave. Nëse bëni një ankesë për privatësinë me ne, ne do t'ju përgjigjemi për t'ju njoftuar se si do të trajtohet ankesa juaj. Ne mund t'ju kërkojmë detaje të mëtejshme, të konsultoheni me ekspertët/palët tanë dhe të mbajmë shënime në lidhje me ankesën tuaj kur na dërgoni, ose të na jepni informacione personale me email (d.m.th., në një mesazh që përmban një pyetje ose koment).